Waarom is een bladformule eigenlijk belangrijk?

Hoe bepaal je welke content het beste bij je (online) magazine past? Welke boodschap wil je als organisatie uitdragen en wie is je publiek? Een bladformule voorkomt stuurloos ronddobberen en discussies over onderwerpen.

Dankzij een bladformule weet je precies wie je met welke boodschap wilt bereiken.

Hoe maak je een bladformule?
Aan de basis van een bladformule staan de kern- of merkwaarden en communicatiedoelstellingen van een organisatie. Door deze concreet door te vertalen, ontstaat richting, structuur en eenheid. Bij publiekstijdschriften is de bladformule het hart, de basis van het magazine. Bij bedrijfsbladen gaat het diezelfde kant op. En dat is goed nieuws! Want het creëren van een bedrijfsblad wordt daarmee makkelijker en eenduidiger.

Deze 5 stappen helpen je in de zoektocht naar de juiste samenwerkingspartner:

Wat staat er in een bladformule?

1. Communicatiestrategie. Wat wil je bereiken met het magazine? Vaak is dit afgeleid van de ondernemingsdoelstelling (en het bestaansrecht) van de organisatie. Ook worden er praktische en zakelijke onderdelen, zoals oplage, formaat, verschijningsdata, (meerjaren)begroting en eventuele business cases vermeld.

2. Concept. In de tweede stap staat de boodschap van de organisatie centraal. Wie zich daartoe aangesproken voelt, is in wezen je publiek. In de bladformule worden specifieke kenmerken van de doelgroep toegevoegd. Bijvoorbeeld of deze voornamelijk uit mannen of vrouwen bestaat, tot welke leeftijdscategorie en welstandsklasse zij behoren, gemeenschappelijke interesses en eventuele andere kenmerken. Deze beschrijvingen helpen om het magazine nog beter af te stemmen op de doelgroep. Ook persona’s kunnen hierin worden opgenomen.

3. Creatie. in dit gedeelte staat de uitwerking van het magazine. Design, kleurgebruik, verhouding tekst-beeld en tone of voice staan beschreven, maar ook de rubrieken en andere artikelen met bijbehorende kenmerken. De inhoud is volledig afgestemd op de strategie en het concept uit de voorgaande stappen.

Kwaliteit behouden
Een voordeel van een bladformule is dat het de leidraad is voor de redactievergadering en het bepalen van onderwerpen. Zo kun je de content toetsen aan de ondernemingsdoelstelling en vaststellen of deze aansluit bij de boodschap van de organisatie. Maar ook of de opmaak past bij de beoogde doelgroep. De bladformule wordt ook wel het wandelend geweten van het blad genoemd. Door de content hier continu aan te toetsen en daar waar nodig aan te passen, breng je een blad uit dat voldoet aan de kwaliteit en boodschap die je als organisatie voor ogen hebt.

Wie hebben er baat bij?
Een bladformule wordt niet alleen opgesteld voor de organisatie. Sterker nog: het zijn vooral de lezers die er baat bij hebben. Het biedt houvast: ze weten wat ze kunnen verwachten. Door bij de overkoepelende boodschap te blijven, ervaren zij elke uitgave als een cadeautje. De content is immers op hen afgestemd en sluit aan bij hun eigen ideeën en interesses. Maar ook voor iedereen die meewerkt aan de totstandkoming van een magazine is een bladformule essentieel. De redacteuren, vormgevers, fotografen en illustratoren hebben houvast aan de bladformule. Hierdoor wordt er elke uitgave zowel inhoudelijk als qua look en feel een herkenbaar magazine ontwikkeld.

Houdbaarheidsdatum
Veel bladformules worden met zorg samengesteld om na een tijdje in de la te belanden en niet meer naar om te kijken. Zonde! Een bladformule heeft wel onderhoud nodig. De missie en visie van de organisatie kunnen wijzigen, omstandigheden veranderen of er is sprake van voortschrijdend inzicht. Bovendien gaat een redactie na een bepaalde periode meer af op het buikgevoel, wat kan leiden tot een blinde vlek. Door nieuwe ideeën voor content steeds naast die bladformule te leggen, blijft iedereen scherp.

Van blad- naar contentformule
Een magazine is niet een op zichzelf staand communicatiemiddel. In de meeste gevallen is het onderdeel van een groter geheel. De bladformule transformeert daarom steeds vaker naar een contentformule: op welk moment wil je welke doelgroep op welke plek en met welke boodschap bereiken? In wezen wordt de bladformule dan toegepast op alle content, en niet alleen op de content die in het blad verschijnt. De praktische doorvertaling van de contentformule is de contentkalender.

Eigenheid staat voorop
Zowel een blad- als een contentformule zijn uniek. Juist die uniciteit en eigenheid maken de formules zo belangrijk. Het beschrijft specifieke uitgangspunten, gebaseerd op de missie en visie van de organisatie. Het schrijven van een bladformule of contentformule brengt verder veel werk met zich mee. Het is een investering in de communicatie van de organisatie. En die investering loont. Want het voorkomt stuurloos ronddobberen, eindeloos vergaderen en blinde vlekken. En als je het écht goed wilt doen (en er niet al te veel tijd in wilt steken), laat je het door een professioneel contentbureau doen.

Toe aan een portie contentinspiratie?

Wij komen het je graag geven.