Een personeelsblad mag niet ontbreken. Dit is waarom

Waarom een écht personeelsblad niet mag ontbreken

Wie is de belangrijkste doelgroep van je organisatie? Je klanten? Het is waarschijnlijker dat het je eigen medewerkers zijn. Dankzij hun kennis, ervaring en betrokkenheid bedienen, behouden en werven zij klanten.

In feite zijn zij het grootste kapitaal van je onderneming. En voor kapitaal moet goed gezorgd worden. Een personeelsblad draagt hier op een positieve manier aan bij.

Waar jaren geleden het personeelsblad werd vervangen door intranet, weten we nu wel beter. Steeds vaker is het een én-én-verhaal: intranet en het personeelsmagazine gaan hand in hand en kunnen elkaar juist goed versterken. Een blad kent andere doelstellingen dan intranet en wordt ingezet om medewerkers te informeren, te verbinden en te amuseren. Het versterkt de band met en tussen collega’s en hun betrokkenheid bij elkaar en de organisatie. En kan juist zijn waarde bewijzen door een ander ‘consumptiemoment’: er komt online al zoveel op je af dat een geprint blad juist verfrissend kan zijn. Een gedrukt personeelsblad is dus een ideaal middel om je medewerkers te informeren over de ontwikkelingen binnen je organisatie, met relevante (en leuke!) achtergrondinformatie. Dit is waarom:

1. Verdieping
Actuele onderwerpen die de doelgroep snel moeten bereiken, communiceer je bij voorkeur via e-mail, intranet of WhatsApp. Juist de verdieping, achtergrondverhalen en persoonlijke ervaringen deel je via het personeelsblad. Een blad biedt namelijk (letterlijk) de ruimte om verhalen te vertellen. Lezen op papier is bovendien prettiger en rustiger voor je ogen, zeker wanneer het om langere stukken gaat. Een groot aantal studies laat zien dat je teksten beter en sneller begrijpt als je ze van papier leest.

2. Positieve invloed op betrokkenheid
Een personeelsblad scoort bij collega’s. Mits je een goede mix van onderwerpen hebt. Niet alleen ‘need to know’-, maar ook ‘nice to know’-content wordt gewaardeerd. Zo willen collega’s graag weten wat er reilt en zeilt binnen de organisatie, maar zijn ze evengoed geïnteresseerd in een rubriek waarin nieuwe collega’s zichzelf voorstellen. Zo is ‘het kapitaal’ op de hoogte van wat er speelt en is er verbinding mogelijk tussen collega’s.

3. Lekker thuis lezen
Het bijzondere van een personeelsmagazine is – als het naar het huisadres van de medewerkers wordt verstuurd – dat het leesmoment verschuift. Het lezen vindt veelal plaats in privé-tijd. Bovendien kan lezen in de thuisomgeving als ontspannend worden ervaren. Een ander voordeel is dat de partner kan meekijken en meelezen en daarmee ook een kijkje achter de schermen krijgt. Dat bevordert het gevoel van betrokkenheid bij de medewerker én zijn gezin.

4. Groter bereik?
Digitale kanalen zijn overvol. Dagelijks ontvangen medewerkers nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere digitale boodschappen. Dikwijls belanden die goedbedoelde berichten rechtstreeks in het mapje met ‘Deleted items’. Tijdens werktijd is het vaak te druk om aandachtig een boodschap van de werkgever te lezen. Bovendien is het overige aanbod enorm: je moet van goeden huize komen om iets te sturen dat de aandacht trekt. Bij een gedrukt magazine werkt dat anders. Printmedia wekken meer vertrouwen op en stralen autoriteit uit.

5. Ondersteunen kernwaarden
Een personeelsblad werkt niet alleen in het voordeel van medewerkers. Voor de organisatie zelf is het ook een uitstekende manier om kern- of merkwaarden uit te dragen. Een valkuil kan wel zijn dat er veel top-down informatie wordt gedeeld. Ook eventuele ‘propaganda’ en eenzijdige informatie wil je niet in je blad hebben en kunnen voor de geloofwaardigheid van een organisatie negatief zijn. Maar als dit goed in balans is, helpt een personeelsblad juist om de collega’s meer te verbinden.

In de mix
Idealiter is een personeelsblad geen op zichzelf staand communicatiemiddel. Het moet een onderdeel zijn van de middelenmix. Elk middel heeft immers een ander doel. Het intranet is bedoeld voor het delen van korte, praktische en actuele onderwerpen. Een welkome aanvulling is dan het personeelsblad, waarmee je collega’s verbindt, de betrokkenheid verhoogt en hen op een prettige en ontspannen manier bereikt. Mits er een goede bladformule ligt, relevante content wordt geboden en het op een aantrekkelijke manier wordt gepresenteerd.

Toe aan een portie contentinspiratie?

Wij komen het je graag geven.